Adresas: 
Narteikių k., Joniškėlio apylinkių sen., Pasvalio r. sav.
Tel.: 451-38722

El. paštas: 
linelis@pasvalys.lt

Priklausomybė: 
Savivaldybės

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Panevėžio apskr. Pasvalio r. sav.
Tradicijos

Tikime, kad Narteikių darželis-mokykla „Linelis“ – gebėjimų, gėrio, grožio ir etninių vertybių puoselėjimo židinys, kur vienalytė bendruomenė ugdo savarankišką savo gyvenimą gebantį kurti žmogų, kur „žmogiškumas ir tautiškumas yra sukūrę konkrečią ir vieningą tautos prigimtį“ (A.Maceina).

Pasirinkta etninės kultūros ugdymo kryptis, paruošta perspektyvinė programa, veikia etninės kultūros kambariai: Seklytėlė ir Seklyčia skyriuje, renkama medžiaga, vykdoma ugdomoji veikla. Vykdoma parengta „Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo programa”, įrengtas Saugios ir sveikos gyvensenos ugdymo kambarys. Jame vyksta renginiai, susitikimai su policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojais, medikais.

 

Palaikomi glaudūs ryšiai su Pasvalio darželiu-mokykla „Liepaitė“, Pakruojo lopšeliu-darželiu „Saulutė“, Panevėžio „Taikos“ lopšeliu-darželiu. Bendradarbiaujame su Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės vidurinės mokyklos mokytojais. Organizuojame bendrus renginius su Pasvalio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba. Palaikome ryšius su Pasvalio rajono kultūros darbuotojais, Pasvalio rajono policijos darbuotojais, Joniškėlio miesto ir Joniškėlio apylinkių seniūnijomis, Pasvalio rajono savivaldybe, Švietimo ir sporto skyriumi, Vaikų teisių apsaugos tarnyba, Socialinės paramos ir sveikatos skyriumi, Pedagogine psichologine tarnyba, Caritu, Pasvalio darbo birža, Pasvalio muziejumi, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešąja biblioteka, Joniškėlio, Nakiškių bibliotekomis ir kt. Darželio-mokyklos bendruomenė aktyviai įsijungia į šių institucijų organizuojamus projektus, renginius, šventes, akcijas, parodas.

 

 

 

Mokyklos bendruomenės renginiai, susitikimai, šventės:

Rugsėjo pirmosios šventė

Europos kalbų diena

Rudens lygiadienio šventė

Sporto šventė

Sveikatos valandėlės ir Sveikos mitybos diena

Rudenėlio šventė

Saugaus eismo pamokėlės

Advento popietės

Kalėdų eglutės renginiai

Sausio 13-ąją prisimenant

Pusiaužiemio šventė

Vasario 16-ajai skirti renginiai

Užgavėnės

Kovo 11-osios šventė

Pavasario lygiadienio šventė

Atvelykio šventė

Švariname ir gražiname aplinką

Rajoninės varžybos

Tarptautinė vaikų gynimo diena